Saltå Kvarn

Saltå Kvarn


Om leverantören

Saltå Kvarn är ett matföretag, beläget i Järna. Samtliga produkter kommer från ett jordbruk som inte tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Produktionssättet är inriktat på hög, naturlig kvalitet och minimal miljöpåverkan.

www.saltakvarn.se