Saltå By

Saltå By


Om leverantören

Saltå By är en idéburen och icke vinstdrivande verksamhet som i mer än 75 år har följt människor med psykiska funktionsvariationer på resan mot självständighet och självkänsla. Här samverkar gymnasiesärskolan, LSS-boendet och den dagliga verksamheten i Järna.


https://saltaby.se

 


Du har just lagt till denna vara i kundvagnen: